น้ำแข็งไสจากน้ำแร่ของนิกโก 日光の天然氷のかき氷 

น้ำแข็งไสจากน้ำแร่ที่ผลิตโดยใช้เวลาบวกความพยายามจากน้ำพุของนิกโก

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ นิกโก และอื่นๆ
เว็บไซต์ http://www.nikko-kankou.org/gourmet/scid_31/type_side/d.html