เนินอิโรฮะ いろは坂 

เส้นทางขับรถที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่มีโค้งถึง 48 โค้ง

เส้นทางขับรถที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่มีโค้งถึง 48 โค้ง
เส้นทางขับรถที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่มีโค้งถึง 48 โค้ง
ถนนท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบชูเซนจิโกะบนเขาและเมืองนิกโก
จากการที่มีโค้งทั้งหมด 48 โค้งนั้น โดยเริ่มต้นจากฉายาชื่ออิโรฮะและชื่อฉายาที่ตั้งแสดงแต่ละโค้งทั้งหมด 48 โค้ง (ตัวอักษรญี่ปุ่น) จึงเรียกเนินนี้ว่าเนินอิโรฮะ ซึ่งมีระดับความสูงแตกต่างกัน 440 เมตร ซึ่งในช่วงขาลงจากเนินวิวทิวทัศน์จากหอชมวิวอะเคชิไดระจะมีความสวยงามโดดเด่นมาก นิกโกมักเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของจุดที่สวยงามที่สุดของการชมใบไม้แดง แม้ว่าฤดูใบไม้ร่วงจะต้องเผชิญกับจราจรอันติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว แต่ก็ยังเป็นเส้นทางขับรถที่ให้ทิวทิศน์อันสวยยอดเยี่ยมที่ถึงแม้ "การจราจรจะติดขัดก็ยังอยากมาดูอยู่ดี"
  • เส้นทางขับรถที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่มีโค้งถึง 48 โค้ง
  • เส้นทางขับรถที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่มีโค้งถึง 48 โค้ง

ข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ นิกโกะ โตชิงิ
หมายเลขโทรศัพท์ 0288-54-2496 (สำนักงานท่องเที่ยวนิกโกะ สาขานิกโกะ)