วัดนิกโกซังรินโนจิ 日光山輪王寺 

สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก

สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
คือชื่อเรียกโดยรวมของวัด อาคารและหอที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่อยู่ภายในภูเขานิกโก ถือเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูเขานิกโก ที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกของ "ศาลเจ้าและวัดของนิกโก" ที่รวมเอา "ซันบุทซึโด" ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์และอาคารอีก 38 หลัง ซึ่งหากได้เข้าร่วมในพิธี "โกฮังชิกิ" ที่จะจัดขึ้นทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปีก็จะได้รับโชคในเรื่องของการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ บุคคลในครอบครัวมีอายุยืนยาวเป็นต้น เหล่าอาคารที่อยู่ด้านข้างและสวนญี่ปุ่น "โชโยเอ็น" ที่ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ยังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชโยเอ็นถือเป็นจุดเด่นในการชมใบไม้แดงของนิกโก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก
  • สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เชื่อมต่อกับวงล้อสันติภาพของโลก

ข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ นิกโกะ โตชิงิ ยามาอุชิ 2300
หมายเลขโทรศัพท์ 0288-54-0531
เว็บไซต์ http://www.rinnoji.or.jp/
เวลาเปิดทำการ 8:00 น. - 17:00 น. (เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม)
8:00 น. - 16:00 น. (เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม)※ปิดรับ 30 นาทีก่อนเริ่มรอบต่อไป
การเดินทาง【รถไฟฟ้า รถบัส】 สถานี JR นิกโกะ เดินทางเพียงห้านาทีโดยรถบัสจากสถานีนิกโกะ โทบุ เซน ลงรถที่ชินเกียว เข้าเยี่ยมชมน้ำพุร้อน หรือยุโมโตะ ออนเซ็น ใช้เวลาเดิน 5 นาที