สะพานแขวนมิคะเอะริ/น้ำตกมิคะเอะริ 回顧の吊橋・回顧の滝 

สะพานแขวนมิคะเอะริสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1987 มีความยาวทั้งหมด 100 เมตร สูง 30 เมตร เป็นสะพานแขวนที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินเข้าหุบเขา ความงดงามของหุบเขาที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลทั้งสี่ ให้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากสะพานแขวนโมมิจิดานิที่มีขนาดใหญ่ น้ำตกมิคะเอะริ ไหลพาดผ่านสะพานแขวนมิคะเอะริ เมื่อเดินไปประมาณ 10 เมตรก็จะพบแทนชมน้ำตก (จุดชมวิว) ซึ่งสามารถมองน้ำตกได้จากจุดนั้น

ข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ นาสุชิโอะบะระชิโอะบะระ
หมายเลขโทรศัพท์ 0287-32-2914
เว็บไซต์ http://www.city.nasushiobara.lg.jp/kankou/2199/002557.html
ค่าธรรมเนียม ฟรี
การเดินทางรถบัส JR “สะพานแขวนโมมิจิดานิ” ที่สถานี JR นาสุชิโอะบะระ สาย JR โทโฮคุฮอนเซน ทางออกทิศตะวันตก (ประมาณ 50 นาที) เดิน 5 นาที หรือ จากสถานีนิชินาสุโนะ สาย JR โทโฮคุฮอนเซน (ประมาณ 30 นาที)