โทบุเวิร์ลด์สแควร์ 東武ワールドスクウェア 

สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก

สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
สวนสนุกที่นำเอาสิ่งก่อสร้างและโบราณสถานทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสฟิงซ์ กำแพงเมืองจีน วิหารพาร์เธนอน ซากราดาฟามีเลียและไว้ท์เฮ้ากว่า 102 แห่งมาสร้างใหม่ย่อให้เหลือขนาด 1/25 โดยวิหารพาร์เธนอนได้มีการเพิ่มวัสดุผงหินอ่อนแท้จากของจริง และจำนวนขั้นของปิรามิดตามจริงเพื่อสามารถตรวจสอบได้จริงเป็นต้น เพื่อให้ทุกท่านสามารถเยี่ยมชมสิ่งที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ประติมากรรมและสีสรรการตกแต่งอาคารด้วยกระจกสีก็โดดเด่น และยังมีการประดับด้วยพรรณพืชภายในประเทศกว่า 20,000 ชนิดตามสิ่งก่อสร้างที่จะเปลี่ยนสีสรรไปตามแต่ละฤดูกาล
  • สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
  • สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
  • สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
  • สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
  • สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
  • สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก
  • สวนสนุกที่มีการจำลองมรดกโลกและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก

ข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ จังหวัดโทชิกิเมืองนิกโกะคินุงาวะออนเซ็นโอฮาระ 209-1
หมายเลขโทรศัพท์ 0288-77-1055
เว็บไซต์ http://www.tobuws.co.jp
เวลาเปิดทำการ 9:00 น. - 17:00 น. (ยกเว้นช่วงวันที่ 1 เดือนธันวาคม - วันที่ 19 เดือนมีนาคม เวลาเปิดทำการเปลี่ยนเป็น 9:30 น. - 16:00 น.)
※ปิดรับบริการ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ
วันหยุดทำการ เปิดทำการทุกวัน
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 2,500 เยน เด็ก 1,200 เยน (ตั๋วรายวัน)
ช่วงระยะเวลาให้บริการ ชมดอกเหมยบาน 44 ต้น (สวนบอนไซ)/เดือนมีนาคม
ชมดอกซากุระบาน 309 ต้น (ดอกซากุระโยชิโนะ 12 ต้น) (สวนบอนไซ)/เดือนเมษายน
ชมดอกโรโดเดนดรอนบาน 1200 ต้น (สวนโรโดเดนดรอน)/เดือนพฤษภาคม 
ชมดอกจิงโกะ การเปลี่ยนใบของดอกอะซาเลียและเมเปิลสูง 9 ม. (สวนบอนไซ)/เดือนพฤศจิกายน
ลูกบอลลูนกว่าล้านลูกในงานลูกบอลลูนลอยฟ้านานาชาติ/เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
การเดินทางรถด่วนพิเศษจากสถานีโทบุ สายอาซากุสะ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หรือรถไฟสายตรงจากสถานี JR ชินจูกุ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง